Bárdos Lajos útján

Bemutató órákkal, kórushangversenyekkel és előadásokkal teremtette meg a tapasztalatcsere lehetőségét az ország szolfézs- és ének-zene tanárai, valamint karvezetői számára a Bárdos Szimpózium a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán.

A debreceni Szivárvány Gyermekkar műsorával nyitották meg a Bárdos Szimpóziumot a Zeneművészeti Kar Liszt termében március 9-én. Az alsó tagozatos gyerekekből álló debreceni kórus országos hírnévnek örvend, szerepeltek már Finnországban és Csehországban, illetve cserekapcsolatokat ápolnak egy székelyudvarhelyi testvérkórussal.

– A kóruséneklés egykori megbecsültségét vissza kell állítani, ebben nagy szerepük van önöknek, szolfézs- és ének-zene tanároknak, illetve karvezetőknek – szólt a résztvevőkhöz a Zeneművészeti Kar dékánja, Lakatos Péterzongoraművész, aki gyermekkorában maga is kórustag volt.

Az idén már 32. alkalommal megrendezett zenepedagógiai szakmai fórumra az ország minden tájáról, Pécsről, Győrből, Szombathelyről, Budapestről, Nyíregyházáról és Debrecenből, valamint Kolozsvárról érkeztek szakemberek.

– Az énektanár gyakran magányos a tantestületben, meg kell vívnia a csatáját azért, hogy – felismerve a zenei oktatás nevelő, léleknemesítő hatását – az egész iskola támogassa munkájában. Gyakran mondjuk is hallgatóinknak, hogy először saját kollégáikat és igazgatójukat kell majd meggyőzniük a kóruséneklés fontosságáról – mondta S. Szabó Márta, a rendező Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék vezetője.

A Debreceni Egyetem a Zeneakadémia mellett az egyetlen intézmény az országban, ahol legmagasabb szintű ének- és zeneelmélet-tanár, valamint karvezetőképzés folyik. A tanszék hallgatói is bekapcsolódtak a háromnapos szimpózium munkájába, a Bárdos Lajos Leánykar és a Canticum Novum Kamarakórus tagjaiként felléptek az esti kórushangversenyeken. Színpadra állt rajtuk kívül a Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskar, a Lautitia Kamarakórus, a Kodály Zoltán Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, az ELTE Nőikara, valamint a Kölcsey Kórus.

– A tapasztalatcsere legérdekesebb lehetőségei minden évben a bemutató foglalkozások, hiszen az itt látottakat akár már a következő napokban hasznosíthatják a kollégák. Rendkívüli érdeklődés övezte most is a győri tanárnő, Spiegel Marianna szolfézsfoglalkozását debreceni zenedei gyerekekkel, a Pendely Énekegyüttest, akik bemutatták, hogyan tanulják a hajdúsági népdalokat, illetve a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium zeneirodalom csoportjának óráját – sorolta S. Szabó Márta.

Az összegyűlt mintegy 80 szakember és 60 tanárjelölt előadásokat hallhatott Bárdos Lajos munkásságáról, a Kodály-koncepció szélesebb körű értelmezéséről, helyzetképet kapott a mai kóruséletről, foglalkoztak a bibliai témák zenei feldolgozásaival, továbbá a kórusrepertoár bővítésével az ökumené jegyében. Több kötetet is bemutattak, illetve megemlékeztek Kallós Zoltán, Benczéné Mező Judit és Joób Árpád népzenekutatók munkásságáról.

A hagyománynak megfelelően a Szesztay Zsolt Emlékdíjat is a Bárdos Szimpóziumon adták át. A debreceni Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék és a szimpózium alapítójának emléket állító kitüntetést immár 10 éve az intézmény legkiválóbb hallgatója nyerheti el. Idén Szilágyi Boglárka végzős tanárjelölt kapta az elismerést, Bögös Loránd szobrászművész kisplasztikáját.

(Forrás: Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar)