Móron zeneismeret tanárt keresnek

Jelentkezési határidő: 2018. március 25.

Székesfehérvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola és telephelyei zeneismeret tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.04.01.- 2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 14 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szabadság tér 7. és telephelyek

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szolfézs és zeneirodalom tárgyak oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zeneismeret-zeneelmélet tanár vagy szolfézs-zeneelmélet tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • erkölcsi bizonyítvány,
  • végzettséget igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basalné Rézman Ágnes nyújt, a 0630/313-8211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola és te Mór, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/00996-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zeneismeret tanár.
  • elektronikus úton Basalné Rézman Ágnes igazgató részére a morzene@office.mor.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28.