Sopronban hegedűtanárt keresnek

2018. április 12-ig várják a pályázatokat.

Soproni Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.04.16-2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Szélmalom utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű hangszer tanítása, tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, hegedűtanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló dokumentum másolata,
  • erkölcsi bizonyítvány másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lampert Tünde intézményvezető nyújt, a 20/230-57-11 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9400 Sopron, Szélmalom utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/078/00477-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.

vagy

  • elektronikus úton Lampert Tünde intézményvezető részére a igazgato@hjami.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.