Gitártanári állás Hajdú-Bihar megyében

2018. május 31-ig várják a pályázatokat.

Berettyóújfalui Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Irinyi Károly Általános Iskola és AMI gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4124 Esztár, Petőfi utca 4/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár tantárgy oktatása, alapfokú művészetoktatási intézményben

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30) sz. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  • főiskola, / Egyetem, a szaknak megfelelő tanári végzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  • cselekvőképesség,
  • a pályázó vállalja a Berettyóújfalui Járás illetékességi területén történő munkavégzést.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • szakmai önéletrajz,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • végzettséget igazoló okiratok másolati példánya.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Törökné Csörsz Csilla intézményvezető részére a irinyi.k.iskola@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát, valamint a pályázat visszavonásának jogát a Tankerületi Központ fenntartja.