Zongoratanári állás Törökszentmiklóson

2018. július 31-ig várják a pályázatokat.

Karcagi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott tanítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, Zongora szakos tanári szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő lapjának IV. pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi törvényt tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (1), (2) d, (2d), (2e), (5) bek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Zsolt intézményvezető nyújt, a +36 56 590 596 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Karcagi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I./6 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/099/01793-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Zongoratanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.