Baranya megyében hegedűtanárt keresnek

Jelentkezési határidő: 2018. május 10.

Pécsi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.08.21.-2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7694 Hosszúhetény, Verseny utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott zongoratanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

  • főiskola, a művészeti tárgynak (zongora) megfelelő szakirányú tanár vagy a művészeti tárgynak megfelelő művész végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
  • önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grosch Szilárd intézményegység-vezető nyújt, a 72/490-827 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7694 Hosszúhetény, Verseny utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/02032-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.
  • elektronikus úton Grosch Szilárd intézményegység-vezető részére a g.szil.art@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.