Gitártanári állás Fóton

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

Dunakeszi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Dunakeszi Tankerületi Központ Fóti Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2151 Fót, Dózsa György utca 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár oktatás ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, klasszikus gitár szak,
  • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • kamaraművészi gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt olyan kizáró okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cselőteiné Závodszky Katalin – intézményvezető nyújt, a 06-30-294-8518 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Cselőteiné Závodszky Katalin – intézményvezető részére a igazgato@fotizene.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 6.