Klasszikus zongoratanári állás Érden

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

Érdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola klasszikus hangszeres zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű tartós távollévő helyén 2020.03.16 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Klasszikus hangszeres zongoratanári feladatok, munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, klasszikus zongora szakirány, zongoratanár,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bán Ildikó intézményvezető nyújt, a 06/23/365-641 v. 23/364-318 v. 30/640-3727 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/31-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: klasszikus hangszeres zongoratanár.
  • elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó intézményvezető részére a zenesuli.erd@gmail.com E-mail címen keresztül
  • személyesen: Szabóné Bán Ildikó intézményvezető, Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.