Zongoratanári állás Dunaharasztiban

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű GYES idejé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zonogratanár munkakörbe sorolt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongoratanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Hertlen Ferenc intézményvezető részére a info@dhzeneiskola.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dhzeneiskola.hu honlapon szerezhet.