Dabason gitártanárt keresnek

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

Monori Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2370 Dabas, Kossuth László utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Művészetoktatási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, gitár vagy jazz gitár szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Éva nyújt, a 30/242-5974 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Kovács Éva részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.