Fejér megyében fuvolatanárt keresnek

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola és telephelyei fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.09.03.-2020.06.22. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Szabadság tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: fuvola tanítási feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, fuvolatanár/ okleveles fuvolatanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • oklevél másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kónya Judit igazgatóhelyettes nyújt, a 0630/382-8314 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Móri Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 8060 Mór, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/01896-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Fuvolatanár.
  • elektronikus úton Basalné Rézman Ágnes igazgató részére a morzene@office.mor.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.