Furulyatanárt Fertődre!

2018. augusztus 10-ig várják a pályázatokat. 

Soproni Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola furulyatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9431 Fertőd, Madách sétány 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fafúvós tanszakon furulya, kamarazene oktatása, tehetséggondozás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú képesítés, furulyatanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló dokumentum másolata,
  • erkölcsi bizonyítvány másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertha János intézményvezető nyújt, a 99/370-209 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9431 Fertőd, Madách sétány 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/078/00578-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: furulyatanár.

vagy

  • elektronikus úton Bertha János intézményvezető részére a muzsikahaz@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.