Aszódon gitártanárt keresnek

2018. június 30-ig várják a pályázatokat.

Dunakeszi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola klasszikus gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár oktatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléshez),
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Magyari Zita – intézményvezető nyújt, a 06-30-244-2383 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton dr. Magyari Zita – intézményvezető részére a muvisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: