Fejér megyei gitártanári állás

Jelentkezési határidő: 2018. június 6.

Székesfehérvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Gárdonyi Géza Általános Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: alapfokú művészeti iskolában iskolában gitár tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, művészeti tárgynak megfelelő szakirányú végzettség vagy mesterfokozatú tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • diploma másolata,
  • alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány,
  • foglalkozás-egészségügyi igazolás,
  • magyar állampolgár.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lábadi Zoltán igazgató nyújt, a 06 22 355-088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Gárdonyi Géza Általános Iskola, 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/02111-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.
  • elektronikus úton Lábadi Zoltán igazgató részére a gardonyi.g.iskola@gmail.com E-mail címen keresztül
  • személyesen: Lábadi Zoltán igazgató, Fejér megye, 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.