Gödön zongora szakos tanárt keresnek

Jelentkezési határidő: 2018. június 24.

Dunakeszi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Dunakeszi Tankerületi Központ Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zongora szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongora tanítása alapfokú művészeti iskolában

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, Zongora szakos tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • gyógypedagógiai végzettség,
  • oktatási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt olyan kizáró okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szavári Anita – intézményvezető – helyettes nyújt, a 06-70-392-2463 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Szavári Anita – intézményvezető – helyettes részére a szavari.anita.god@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírója fenntartja magának a jogot. hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.