Fuvolatanárt keresnek Mohácson

2018. július 31-ig várják a pályázatokat.

Mohácsi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 140501 fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7700 Mohács, Vörösmarty utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Főtárgyi fafúvós (furulya, fuvola), ill. kamarazenei órák ellátása, továbbá egyéb pedagógiai feladatok ellátása a jogszabályok és a munkaköri leírás alapján!

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, fuvolatanár,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességet részben vagy egészben korlátozott gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2d) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vidáné Kresz Beáta nyújt, a 69/510-405 vagy 30/829-5920 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, Vörösmarty utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/013/00251-24/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Fuvolatanár.
 • személyesen: Vidáné Kresz Beáta, Baranya megye, 7700 Mohács, Vörösmarty utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.