Gitártanári állás Mezőkövesden

2018. július 2-ig várják a pályázatokat.

Mezőkövesdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár tantárgy oktatása előképzőben, alapfokon a jogszabályi feltételeknek és az intézmény pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, gitár tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szintetizátor vagy valamely más hangszerpár, jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló igazolás) a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mozerné Horga Stefánia tagintézmény-vezető nyújt, a 06-70/337-3325; 06-49/412-628; 06-49/500-329 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • ostai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/047/572/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gitár tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot kizárólag írásban, postai úton kérjük benyújtani.