Próbajáték I. hegedű tutti állásra

A jelentkezés beérkezési határideje: 2018. július 02. 16 óra

A KODÁLY FILHARMONIKUSOK DEBRECEN
P R Ó B A J Á T É K O T
hirdet
I. HEGEDŰ TUTTI HATÁROZOTT IDEJŰ ÁLLÁSRA
hosszabbítási lehetőséggel

A próbajáték időpontja: 2018. július 04. 14 óra

A próbajáték helyszíne: 4025 Debrecen, Simonffyu. 1/c – II. emeleti próbaterem

A próbajáték két fordulós.

1. forduló anyaga:
Zenekari állások(kijelölt részek):
Mozart: Varázsfuvola – nyitány
Glinka: Ruszlán és Ludmilla – nyitány
Bartók B.: Concerto – I. és V. tétel
R. Strauss: Halál és megdicsőülés

2. forduló anyaga:
Szabadon választott Mozart versenymű saroktétele
Egy szabadon választott tétel J.S. Bach szólószonátáiból vagy partitáiból

A zenekari állások kottái jelentkezéskor átvehetők a Kodály Filharmonikusok Debrecen titkárságán (H-Cs: 7.30-16.00, P: 7.30-13.30), vagy igény szerint elektronikus úton küldjük.

Zongorakísérőt a Kodály Filharmónia Debrecen előzetes egyeztetést követően biztosít

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • szakmai önéletrajz elérhetőség megadásával,
  • szakirányú végzettséget igazoló dokumentum

Jelentkezés: személyesen, vagy info@kodalyfilharmonia.hue-mail címen, vagy 4025 Debrecen, Simonffy utca 1/c. címen lehetséges

Információ: Fekete Katalin igazgatóhelyettes tel.: 30 620 4892

A jelentkezés beérkezési határideje: 2018. július 02. 16 óra

A foglalkoztatás feltétele:

  • felsőfokú szakirányú végzettség,
  • erkölcsi bizonyítvány, valamint
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20§-ban foglaltaknak való megfelelés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: KJT) előmeneteli és illetményrendszere, valamint a KJt a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésének végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.