Trombitatanári állás Budapesten

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 24.

Észak-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola trombita szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1165 Budapest, Táncsics utca 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szaktanári feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  • főiskola, trombita szakos tanári végzettség,
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zólyomi Árpád intézményvezető nyújt, a 061-403-2093/203 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Zólyomi Árpád intézményvezető részére a info@razeneiskola.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 27.