Pályázat minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 1.

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat célja: Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdése a), c) és g) pontjai alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére, mely az Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2). számú határozatával meghosszabbított N 357/2007 számú bizottsági határozatnak megfelelő kulturális célú támogatás.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása: A pályázati keretösszeg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján 22.000.000Ft. A pályázat keretösszege az EMMI 2018. évi költségvetésében a 20/13/5 „Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek: a támogató nem határoz meg minimum és maximum elnyerhető támogatási összeget.

A támogatás formája:

  • vissza nem térítendő támogatás;
  • A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.

A pályázók köre:

Az a minősítéssel nem rendelkező, zeneművészeti tevékenységet ellátó, előadó-művészeti szervezet pályázhat, amely megfelel az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 44. § 5., 7., 8., 18., 19., 25., 32. és  55. pontjában meghatározott, feltételeknek.

Nem nyújthat be pályázatot:

  • határon túli székhellyel rendelkező szervezet,
  • magánszemély,
  • jogi személyiséggel nem rendelkező zenekar, énekkar,
  • a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet.

A megvalósítás időszaka: 2018. április 1. – 2019. március 31.

Azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2017. évi kiemelt művészeti célú EMMI által meghirdetett pályázaton támogatást nyert, kiegészítő támogatás nem igényelhető!

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2018. július 1.

Nevezési díj, saját forrás:

  • A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
  • A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Pályázatot benyújtani a következő pályázati célokra lehet:

1. altéma (a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja alapján): külföldi fesztiválon, meghívás alapján teljesítendő külföldi vendégjátékon, koncertturnén való részvétel,

2. altéma (a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján): ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezése

A részletes pályázati kiírást az NKA oldalán ismerheti meg.