Hévízen zongoratanárt keresnek

2018. június 25-ig várják a pályázatokat.

Nagykanizsai Tankerületi Központ – Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8380 Hévíz, Kossuth L. utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A zongora hangszer tanítása, a korrepetitori feladatok ellátása, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongora szakos tanár, zongoraművész,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jancsekityné Iváncsics Márta mb. intézményvezető nyújt, a 06 83/540-047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ – Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth L. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00656-10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.
  • Személyesen: , Zala megye, 8380 Hévíz, Kossuth L. utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beküldött pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja.