Fejér megyében trombitatanárt keresnek

2018. július 31-ig várják a pályázatokat.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola trombitatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.08.21-2019.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István út 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészetoktatás, trombita órák megtartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, trombita tanár,
  • hasonló munkakörben eltöltött – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemes József intézményvezető nyújt, a 06/70-314-0769 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/292-39/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Trombita tanár.

vagy

  • elektronikus úton Nemes József intézményvezető részére a mmiskola.hu@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.