Zongoratanári állás Jászberényben

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

Jászberényi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola JC0301 zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Bercsényi út 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az alapfokú művészetoktatásban zongora oktatása és korrepetíció a jogszabályi feltételeknek illetve az intézmény pedagógiai programjának megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, szakiránynak megfelelő végzettség,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
  • motivációs levél,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárás során szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazás – áthelyezés kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkáltató a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Szőke Tünde nyújt, a 06­20­662­8110 vagy 57/412-238-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Tankerületi központ címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/098/00099-60/2018, valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár.

ÉS

  • Elektronikus úton Farkasné Szőke Tünde részére a palotasyami@gmail.com E­mail címen keresztül

VAGY

  • Személyesen: pályázati anyag leadása Farkasné Szőke Tünde részére, Jász­Nagykun­Szolnok megye, 5100 Jászberény, Bercsényi út 40.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 29.