Hegedűtanári állás Sümegen

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

Balatonfüredi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedűtanítás, kamarazene

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) „ a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról” szóló 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, hegedűtanár,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  •  adatkezelési nyilatkozat,
  •  végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Monostori István nyújt, a 06-87/550-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és AMI 8330 Sümeg , Mártírok útja 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/172/00813-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.
  • elektronikus úton Monostori István részére a titkarsag@kisfaludy.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmények nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.