Kőbányán szolfézstanárt keresnek

2018. július 25-ig várják a pályázatokat.

Kelet-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1101 Budapest, Szent László tér 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szolfézs tantárgy oktatása pedagógiai program alapján, egyéb pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) munkakörhöz kapcsolódóan a pályázó javadalmazására a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteléről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola,
  • a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről jogszabályban előírt, a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma (oklevél) másolata,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Széll Rita nyújt, a +36 1 261 7497 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Iszákné Tóth Zsuzsanna részére a zsuzsanna.toth.iszakne@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.