Részmunkaidős zongoratanári állás Gödön

2018. augusztus 21-ig várják a pályázatokat.

Dunakeszi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Dunakeszi Tankerületi Központ Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongora tanítása alapfokú művészeti iskolában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongora tanári végzettség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • gyógypedagógiai végzettség,
  • oktatási területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt olyan kizáró okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szavári Anita – intézményvezető-helyettes nyújt, a 06-70-392-2463 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Szavári Anita – intézményvezető-helyettes részére a muveszet@nemeth-god.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.