Baranyában rézfúvós hangszer oktatására keresnek tanárt

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 8.

Szigetvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Rézfúvós hangszer oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, kürt vagy trombita vagy harsona vagy tuba szak,
  • cselekvőképesség,
  •  büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • főiskola, zenekarvezető,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez),
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Enyedi Gáborné intézményvezető nyújt, a 0672/421-128, 0672/560-088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Kalapáti Attila Ádám Tankerületi Igazgató részére a szigetvar@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a TK/020/00298-2/018 hivatkozási számot, valamint a betölteni kívánt munkakör megnevezését, rézfúvós tanár, Mágocs.