Gitártanárt Ürömre!

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 23.

Érdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (ÖKO Iskola)  gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2096 Üröm, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: adott tantárgy oktatása munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, / egyetem, gitár szak,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • tanítási gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet,
 •  a tanulók személyiségének fejlesztése, empátia készség, tolerancia, tehetséggondozás,
 •  elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Tibor Intézményvezető nyújt, a 06/20/224-9813 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Kiss Tibor Intézményvezető részére a klik.urom@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.