Biatorbágyon szolfézstanárt keresnek

2018. augusztus 14-ig várják a pályázatokat.

Érdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szolfézs és zeneirodalom tanítás, munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szolfézs-zeneelmélet tanár,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolykiné Kálló Eszter intézményvezető nyújt, a 06/20/338-3664 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Bolykiné Kálló Eszter intézményvezető részére a kalloeszter.pmami@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.