Komárom-Esztergom megyében zongoratanárt keresnek

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

Tatabányai Tankerületi Központ Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.

Komárom-Esztergom megye, 2852 Kecskéd, Vasút utca 100.

Komárom-Esztergom megye, 2856 Szákszend, Száki utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongora tantárgy oktatása az intézmény székhelyén, valamint a Kecskédi és Szákszendi telephelyein

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola,
  • a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész végzettség
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagának sokszorosításához, illetve továbbításához, és személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domina József intézményvezető nyújt, a 06-30/243-9876 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/01674-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zongora tanár.
  •  elektronikus úton Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola részére a info@bakfark.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, személyes interjúra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő jelentkező esetén a pályázati eljárást a megjelent pályázati határidő előtt lezárja. A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a Tatabányai Tankerületi Központhoz is a nora.szekely@kk.gov.hu címre. Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/111/01674-1/2018