Budapesten korrepetitort keresnek

2018. szeptember 29-ig várják a pályázatokat.

Észak-Budapesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI korrepetitor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1042 Budapest, István út 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A munkakörhöz kapcsolódó szakfeladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, korrepetitor/zongora tanári végzettség,
  • konstruktivitás, együttműködő készség, innovatív gondolkodásmód,
  • kreativitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • egyetem,
  • hasonló területen szerzett tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • motivációs levél,
  • végzettséget igazoló irat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dávidné Szabó Melinda nyújt, a 06-30-63-38-239 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Dávidné Szabó Melinda részére a info@ujpestizenede.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok elbírálása folyamatos. A beküldött pályázatok formai és tartalmi vizsgálata a beérkezésekkel egyidőben folyamatosan történik. Személyes találkozásra az Intézményvezető döntése alapján kerülhet sor. Az erkölcsi bizonyítvány benyújtása a pozitív döntés esetén a szerződéskötést megelőzően válik szükségessé. A pályázót az intézmény értesíti az eredményről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpestizenede.hu honlapon szerezhet.