Esztergomban gitártanárt keresnek

A pályázatokat 2018. szeptember 19-ig várják.

Esztergomi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár hangszer tanítása. Szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt.4.§ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. szeptember 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Udvardyné Pásztor Ágnes intézményvezető nyújt, a 06-20-362-7613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Esztergomi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Esztergomi Zsolt Nándor AMI, 2500 Esztergom, Gesztenye fasor 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/106/10-40/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.
  • elektronikus úton Udvardyné Pásztor Ágnes intézményvezető részére a info@esztergomizeneiskola.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.