Gitár szakos tanárt keresnek Győrben

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30.

Győri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium gitár szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 9 órás

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapfokú művészeti iskola gitár óráinak ellátása heti 5 tanórában; A tanulók versenyeztetése, a versenyekre, előadásokra történő felkészítése; A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok teljesítése; Egyéb, a munkakörébe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola,
  • gitár szakos tanári végzettség
  •  büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  •  magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll (a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baross Gábor Intézményvezető nyújt, a +3696/329-742 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •  postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/02170-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gitár szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írja rá “Pályázat-Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium -Gitár szakos tanár munkakörére”. Egy további másolati példányt kérünk a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium címére megküldeni (9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. e-mail: baross@gyorikonzi.hu)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1.