Ütőtanári állás Téten

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

Győri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Kisfaludy Károly Általános Iskola ütős tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9100 Tét, Debrecen utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapfokú Művészeti Iskolában ütős órák ellátása heti 7 tanórában, illetve a tehetséges tanulók versenyeztetése, versenyekre, előadásokra történő felkészítése. A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok teljesítése

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, ütő tanár,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar Állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Széles Imre Intézményvezető nyújt, a 06-20/446-9820 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK074/2123-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ütős tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT – Kisfaludy Károly Általános Iskola ütős tanár munkakörére”. Egy további másolati példányt kérünk a Kisfaludy Károly Általános Iskola címére megküldeni (9100 Tét, Debrecen u. 3.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.