Gitártanári állás Pest megyében

2018. szeptember 26-ig várják a pályázatokat.

Monori Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitár oktatói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, gitár vagy jazz-gitár főiskolai tanári vagy egyetemi művésztanári végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • tanító, ének-zene vagy szolfézs tanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna-Pőcz Matild Mária nyújt, a 29/314-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Barna-Pőcz Matild Mária részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.