Zongoratanárt keresnek Fejér megyében

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 16 órás

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1.

Fejér megye, 2451 Ercsi, Szent István út 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészet oktatás, zongora órák előkészítése és megtartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongora tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nemes József intézményvezető nyújt, a 06/70-314-0769 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •  elektronikus úton Nemes József intézményvezető részére a mmiskola.hu@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 27.