Mélyrézfúvós tanári állás Mosonmagyaróváron

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.


Győri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola mélyrézfúvós tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 18 órás

A munkavégzés helye:Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapfokú művészeti iskolában mélyrézfúvós órák ellátása heti 10 tanórában; a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt adminisztratív feladatok teljesítése; egyéb, a munkakörébe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola,
  • mélyrézfúvós tanári végzettség,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll (a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Bence Intézményvezető nyújt, a +3696/576-538 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/02128-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Mélyrézfúvós tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írja rá “Pályázat-A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola -Mélyrézfúvós tanár munkakörére”. Egy további másolati példányt kérünk a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola címére megküldeni (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u.12. e-mail: mzene@enternet.hu)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1.