Zongoratanárt keresnek az V. kerületben

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30.

Belső-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zeneiskola AMI zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.05.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1052 , Vármegye utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pedagógiai és adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, klasszikus zongora,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettségről, szakképzettségről okmányok másolata,
  • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Dóra intézményvezető nyújt, a 06/30/414-9468 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Barta Dóra intézményvezető részére a szabezi@szabezi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi igazgatónak a kinevezésre. Próbaidő 4 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 1.