Szolfézstanári állás Pest megyében

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12.

Monori Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 6 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szolfézstanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szolfézstanári szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  • hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kemenár Lászlóné nyújt, a 29/490-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Kemenár Lászlóné részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 15.