Zongoratanárt, korrepetitort keresnek Érden

2018. október 2-ig várják a pályázatokat.

Érdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola klasszikus hangszeres zongoratanár és korrepetitor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.10.04.-2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, Felső Érd, utca 33. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Klasszikus hangszeres zongora oktatása és korrepetítori tevékenység ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, klasszikus zongora szakirány, zongoratanár,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. október 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bán Ildikó intézményvezető nyújt, a 06/23/364-318 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Tk/123/31-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: klasszikus hangszeres zongoratanár és korrepetítor.

vagy

  • elektronikus úton Szabóné Bán Ildikó intézményvezető részére a zenesuli.erd@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

  • személyesen: Szabóné Bán Ildikó intézményvezető , Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 33. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 3.