Zongoratanárt keresnek Pest megyében

2018. október 8-ig várják a pályázatokat.

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és AMI zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakos tanári munkakörbe sorolt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolati példányai,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Szerényiné Sándorházi Anikó intézményvezető részére a allas@hunyadi.halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.hunyadi.halasztelek.hu/ honlapon szerezhet.