Óraadó szolfézstanárt keresnek Nyíregyházán

2018. október 1-ig várják a pályázatokat.

Nyíregyházi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 1 fő óraadó szolfézs-zeneelmélet, zeneismeret tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.10.08. – 2019.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 8 órás

A munkavégzés helye:Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben a tanári végzettségnek megfelelő tantárgy oktatása óraadóként és a munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • egyetem, okleveles ének-zene, zeneelmélet, zeneismeret tanári végzettség,
 •  magyar állampolgárság,
 •  cselekvőképesség,
 •  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás vagy büntető eljárás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló szakgimnáziumban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánváriné Kovács Edina mb. intézményvezető nyújt, a 06-42-512-330 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. B 2 em. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/153/04986-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óraadó szolfézs-zeneelmélet, zeneismeret tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi központ igazgatója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi Tankerületi Központ címére. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.