Zongoratanárt keresnek Pest megyében

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 16.

Dunakeszi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Dányi Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.12.29. ezt követően határozatlan –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2118 Dány, Szent Imre tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott zongoratanári feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) “Nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongora tanár,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katrin Zsolt intézményvezető nyújt, a 06-30-243-3812 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Katrin Zsolt intézményvezető részére a danyi-zeneisk@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.