Részmunkaidős fuvolatanári állás Szobon

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

Váci Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.12.07. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 13 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Árpád utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakos pedagógiai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, tanár,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • büntetlen előélet,
 • tizennyolcadik életév betöltése,
 • cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

 • kommunikációs képesség, türelem, innovatív szemlélet, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 •  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 •  90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogányi Gergely intézményvezető nyújt, a 06-30-714-0793 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Bogányi Gergely intézményvezető részére a szobizene@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően, a véleménynyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után, a munkáltatói jogok gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kiegészítés az illetmény és juttatásokhoz: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 3 hónap próbaidő