Gitártanárt keresnek Győrben

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

Győri Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola gitárszakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 25 órás

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészeti iskolában gitár tantárgy oktatása heti 14 tanórában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, gitár tanári szak,
  • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll (mely a pályázat benyújtásának nem, csak az állás betöltésének feltétele).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Győri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/02417-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gitár szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá “PÁLYÁZAT- Liszt Ferenc Zeneiskola – AMI gitártanár munkakörére”. Egy további másolati példányt kérünk a Liszt Ferenc Zeneiskola – AMI címére megküldeni (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 6.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.