Zongora szakos tanár – korrepetitor állás Nagytarcsán

2018. október 23-ig várják a pályázatokat

Dunakeszi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Dunakeszi Tankerületi Központ Nagytarcsai Alapfokú Művészeti Iskola zongora szakos tanár – korrepetitor munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Zongoratanári, korrepetítori feladatok ellátása, kamaracsoportok segítése, tehetséggondozás, adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongora tanár vagy zongoraművész végzettség,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt olyan kizáró okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zoltán – intézményvezető nyújt, a 06-30-295-7934 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Kiss Zoltán – intézményvezető részére a muviskola@gmail.com E-mail címen keresztül