Zenekari titkárt keres az Alba Regia Szimfonikus Zenekar

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

ALBA REGIA Szimfonikus Zenekar a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészeti szervezet zenekari titkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az egyes előadások konkrét műsor-összeállításának megfelelően a szólambeosztók által felkért kisegítőkkel tartja a kapcsolatot, bekéri az adataikat a szerződés elkészítéséhez,
 • ellenőrzi a szólamvezetők által leadott szólambeosztást és figyelemmel kíséri az egyes szólamokon belüli arányos és egyenletes munkaelosztást,
 • feladatkörébe tartozik a zenekar arányos felállásának és az utánpótlásának biztosítása érdekében a széleskörű tájékozódás, az igazgató által kiírt próbajátékok megszervezése,
 • egyezteti a karmesterek próbaigényeit, a szólamvezetők szólampróba-igényeit, kijelöli a próbák helyét és idejét, a művészeti vezetővel egyeztetve az igazgató számára javaslatot tesz a havi munkarendre,
 • biztosítja a zenekar működéséhez szükséges hangszereket. A nagyobb méretű, nem a művész által egyénileg szállított hangszereket a fellépés, ill. próba helyszínére szállíttatja. Amennyiben az adott műsorban olyan hangszerre van szükség, amellyel a zenekar nem rendelkezik, megszervezi, hogy a hangszerkölcsönzés útján álljon rendelkezésre. A szólamvezetőkkel együtt koordinálja a hangszerek javíttatását, karbantartását. Engedélyezi a hangszerek kiadását a Zenekar hangszertárából,
 • kapcsolatot tart a koncertek, operaelőadások, protokoll előadások, jubileumi, ünnepi előadások és egyéb koncertek rendezőivel (színház, koncertrendezők, Polgármesteri Hivatal stb.),
 • gondoskodik a hangszerek koncert helyszínére történő szakszerű szállíttatásáról. A székhelyen kívüli koncertek esetén a zenekari tagok utaztatását intézi,
 • operatív feladatainak végrehajtásában támaszkodik az igazgatói asszisztens és az igazgatási ügyintéző munkájára,
 • saját területén felelős az adatvédelem és az adatbiztonság megvalósításáért,
 • vezeti a fellépésekre vonatkozó jelenléti íveket, statisztikai nyilvántartásokat, valamint a zenekar szerepléseiről, repertoárjáról készülő kimutatásokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, szakirányú képesítés,
 • szervezői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés, zeneművészeti főiskola,
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • szervezői munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű stressztűrő képesség,
 • kiváló szintű precíz munkavégzés,
 • kiváló szintű szervezőkészség,
 • kiváló szintű tárgyalóképesség,
 • kiváló szintű gyors probléma megoldó képesség,
 • kiváló szintű folyamatfelismerés, rendszer alkotó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, szakmai önéletrajz,
 • bizonyítvány másolatok,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton Harcos Edina részére a arso@arso.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.arso.hu honlapon szerezhet.