Zongoratanári állás Nagykanizsán

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

Nagykanizsai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Farkas Ferenc Zene – és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A zongora hangszer tanítása, a korrepetitori feladatok ellátása, valamint az oktatáshoz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, ,zongora szakos tanár, zongoraművész,,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
  • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Zoltán intézményvezető nyújt, a 06-30/853-5422 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Farkas Ferenc-és Aranymetszés Alapfokú Műv. Isk. Nagykanizsa, Sugár út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/01399-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.
  • személyesen: Baráth Zoltán intézményvezető, Zala megye, Farkas Ferenc-és Aranymetszés Alapfokú Műv. Isk. Nagykanizsa, Sugár út 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beküldött pályázatok alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja.