Szolfézstanári állás Pest megyében

2018. november 23-ig várják a pályázatokat.

Érdi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (ÖKO) Iskola) szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018.11.26. – 2021.02.14. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2096 Üröm, Iskola u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szolfézsórák megtartása a délutáni órákban (hétfőn és szerdán, esetleg péntek délután).

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, szolfézstanár,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentáció.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilvásiné Tarnai Ildikó nyújt, a 06/26-880-245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Kiss Tibor – intézményvezető részére a klik.urom@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23.