Budapesten szolfézstanárt keresnek

2018. november 21-ig várják a pályázatokat.

Belső-Pesti Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Tóth Aladár Zeneiskola AMI szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű tartós távollét idejére, előreláthatólag 2019.06.1 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1063 Budapest, Szív utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szolfézs órák tartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • egyetem, szolfézstanár/zeneismeret tanár,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • tanítási – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Magyar Margit intézményvezető részére a tazi@tothaladar.hu E-mail címen keresztül
  • személyesen: Magyar Margit intézményvezető, Budapest, 1063 Budapest, Szív utca 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi igazgatónak a kinevezésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 22.